365 dagen per jaar kitesurfen op Hoekipadijk – Lelystad!

We kennen allemaal het gezegde “Stilte voor de storm”; voor ons watersporters is dit vaak een moment van extra waakzaamheid. Dat windwak waar je dan in beland kan ervoor zorgen dat je moeilijk vooruit komt, de stappen langzaam en klein zijn en je ook niet snel aan de kant kan komen om je nieuwste ervaringen te delen.

Zo was het de afgelopen jaar ook met de ontwikkelingen rondom het kitesurfen in Lelystad. Er is veel energie gestoken in o.a. de vergunningen, realisatie van het strand en de kustvisie van de gemeente Lelystad. Met als resultaat dat we de komende weken een paar mooie mededelingen kunnen doen De eerste vlieger gaat op voor…

Jaarrond kitesurfen op Hoekipadijk!

Eind 2018 is Stichting Hoekipadijk gestart om de beperkte vergunning voor het kitesurfen om te zetten naar een vergunning die jaarrond van toepassing is. Dit op basis van de defintieve effectbeoordeling kitesurfen op locatie Houtribdijk opgesteld door Bureau Waardenburg.

Coördinatem kitesurfzone Hoekipa Dijk – Lelystad

De Provincie Flevoland heeft de conclusies van de effectbeoordeling overgenomen en daarmee het kitesurfen op locatie Houtribdijk inclusief het gebruik van de strekdam jaarrond vergund!

In navolging daarop heeft Rijkswaterstaat ook het verkeersbesluit aangepast.

We zijn blij en trots op het feit dat de kitesurfer nu een vaste plek heeft gekregen op de wateren voor de Lelystadse kust. Laten we hier dankbaar en respectvol gebruik van maken!Hoekipa Dijk is een kitesurfspot!

Het heeft even geduurd, maar alle vergunningen en ontheffingen zijn binnen, dus er kan gekite worden in Lelystad op het Markermeer!

Zaterdag 30 september gaan we dit vieren met alle instanties en individuen, die ons geholpen en ondersteund hebben op onze tocht naar de legalisatie. Daarbij nodigen wij alle kitesurfers, andere watersporters en geïnteresseerden uit om een kijkje te komen nemen bij Neerlands jongste kitesurflocatie. De opening vindt plaats op de strekdam Hoekipa Dijk, waaraan in 2019 een watersportstrand zal worden aangelegd.

Impressie strand Hoekipa Dijk – verwacht in 2019

Gedeputeerde Michiel Rijsberman van de Provincie Flevoland zal de spot officieel openen, wat tevens het startschot zal zijn voor de eerste kitesurfwedstrijd in Lelystad. Stichting Hoekipa Dijk zal vooraf aan de opening en de start een presentatie geven over de spot Hoekipa Dijk en haar toekomst.

De wedstrijd is een kite hydrofoil wedstrijd georganiseerd waarbij wordt gestreden om de “Hoekipadijk Basalt Bokaal” de wedstrijden worden georgansieerd in samenwerking met Kitefoil Cup Holland. Verder informatie over de wedstrijd zal spoedig volgen. Verder zullen – als de wind het toelaat – de wedstrijden worden aangevuld met freestyle kitesurfactie.

Voorlopig programma:
10.00u Inloop en skippersmeeting
10.30u Presentatie Hoekipa Dijk
11.00u Officiële opening door gedeputeerde Rijsberman,
Start eerste kite hydrofoil race
13.00u Start tweede kite hydrofoil race
14.00u Start derde kite hydrofoil race
15.00u Start vierde kite hydrofoil race
16.30u Prijsuitreiking

LET OP! BELANGRIJK!!

Uiteraard mag iedereen de nieuwe locatie komen uitproberen. Houd er alleen rekening mee, dat:
1. Er nog geen goede/veilige opstap is! Er is ‘slechts’ een 4 meter brede asfalthelling tussen de basaltblokken – het strand komt in 2019)
2. Het water en omgeving op dit moment alleen geschikt is voor de (ver)gevorderde kitesurfer (diep water, hoge golven en geen escapes)

Bestaande instap; strand is zeer gewenst!