Besluit vergunningaanvraag BPR – Kitesurfen Hoekipa Dijk

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik op grond van de artikelen 2, 3, 5 en 7 van de Scheepvaartverkeerswet, juncto artikel 2 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Scheepvaart- verkeer juncto bijlage 7 en 8 van Binnenvaartpolitiereglement:

1. dat het een gemarkeerde kitesurfzone betreft op de locatie zoals
aangegeven in Bijlage 1 van dit verkeersbesluit;
2. dat de kitesurfzone kenbaar wordt gemaakt door de aan te brengen
betonning met het aanwijzingsteken E.20 ‘zeilplanken toegestaan’ met
onderbord ‘Skysurfen’, van bijlage 7 van het Bpr;
3. dat deze verkeersmaatregel jaarrond van kracht is met uitzondering van de maand mei.

Bijlage 1: Kitesurfzone Hoekipa Dijk – Lelystad